بایگانی نویسنده: adminsara

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ – گواهینامه  استاندارد ایزو مدیریت مراکز آموزشی آشنایی با گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ “گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱” یا همان استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات سیستم های مدیریتی برای سازمانهای آموزشی را مشخص می کند. در واقع همه الزامات ایزو ۲۱۰۰۱ عمومی هستند. بیشتر از ده سال پیش، سازمان جهانی استاندارد سازی تصمیم […]

گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸

گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸

صدور گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸ گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸   استاندارد ایزو ارزش گذاری برند، ویرایش۲۰۱۰با عنوان بهای نام تجاری – نیازمندیها برای ارزش پولی نام تجاری به تشریح شفاف روش های اجرایی و روشهایی برای اندازه گیری میزان ارزش یک نام تجاری می پردازد. برندها شامل نام ها، اصطلاحات، نشانه ها، نمادها، آرم ها و غیره هستند […]

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ آشنایی با استاندارد بین المللی مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ / ISO 31000:2018 ریسک هایی که بر سازمان ها تاثیر میگذارد، میتوانند عواقبی را از لحاظ عملکرد اقتصادی و اعتبار حرفه ای ، همچنین نتایج محیط زیستی، ایمنی و اجتماعی داشته باشند. بنابراین مدیریت ریسک، به طور مؤثری به سازمانها کمک میکند تا […]

گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱

 گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟ “گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱” ورژن ۲۰۱۱ آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ توسط سازمان بین المللی ایزو میباشد. این استاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی میباشد که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی، استفاده و مصرف انرژی میباشد. […]

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002 چیست؟ “گواهینامه ایزو 10002” استانداردهای رضایت مندی مشتری مثل ایزو 10002 ایزو 10004 و همچنین ایزو 9001 به ما کمک میکند تا بتوانیم به طور حرفه ای و هوشمندانه ای با این موضوع برخورد کنیم. استاندارد ایزو 10002 در مورد توجه به شکایات مشتریان بوده و شکایات مشتریان را منابع اطلاعاتی مفید […]

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

گواهینامه و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ چیست ؟ جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴، دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴، صدور استاندارد ایزو ، سیستم کاران آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها و صاحبین کسب و کار میباشد. “گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴” استانداردی بین المللی برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمانها و شرکتها […]

گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱

گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱

گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ چیست ؟ “ISO/IEC۲۷۰۰۱” جزء خانواده استاندارد و گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت امنیات اطلاعات ISMS میباشد. ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سال 2005 توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو همچنین کمیسیون بین المللی برق تدوین و منتشر شد. نام کامل ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تکنولوژی اطلاعاتی، تکنیک […]

گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰

گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰

گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ چیست؟ “گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ ” راهنمایی هایی برای مدیریت پروژه فراهم میکند و میتواند توسط هر نوع سازمان، ازجمله سازمان های دولتی، خصوصی و هر نوع پروژه دیگر بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد. گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ طراحی شده است تا در سراسر جهان، در […]

گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰

اخذ گواهینامه ایزو 26000

گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ (استاندارد ایزو مسئولیت های اجتماعی) “گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰”شرکتها و سازمانها به دور از جامعه کار نمیکنند. ارتباط آنها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار میکنند، عامل مهمی در توانایی آنها برای ادامه کار به طور موثر است. یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامونی خود مسئول است و […]

گواهینامه ایزو 22000

اخذ گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 استاندارد ایمنی مواد غذایی میباشد که توسط سازمان بین المللی ایزو تعیین و به وجود آمده است. گواهینامه ISO 22000 به منظور هماهنگی در مقیاس جهانی برای مدیریت ایمنی مواد غذایی در مشاغلی که درون زنجیره غذایی فعالیت دارند تدوین شده. گواهینامه ایزو 22000 با ترکیب عناصر اصلی موجود در استاندارد ایزو […]