انواع استاندارد ایزو

استاندارد ایزو

انواع استاندارد ایزو

در اینجا به ” انواع استاندارد ایزو ” و مهمترین و پرکاربردترین آنها اشاره میکنیم. استانداردهای ایزو تنوع بسیار زیادی دارند و بسیار متفاوت از همند. بر طبق آخرین آمار سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو ISO تعداد ۲۲۰۸۸ استاندارد ایزو منتشر شده و مورد استفده کاربران قرار گرفته که روز به روز بر تعداد این استانداردها نیز افزوده میشود.

“انواع استاندارد ایزو” استانداردهای ایزو در مدل ها و حوزه های مختلف صادر میگردند مثلا بعضی استانداردهای ایزو مدیریتی و برخی دیگر استانداردهای تخصصی فنی محصولات هستند. به عنوان مثال استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استاندارد ایزو مدیریت کیفیت یک استاندارد ایزو مدیریتی و استاندارد ایزو ۱۷۷۶ یک استاندارد فنی مرتبط با تولید نوعی شیشه است. عموم استانداردهایی که برایشان گواهینامه ایزو صادر میشود و در میان خبرگان و شرکتها و افراد متقاضی اخذ ایزو شناخته شده اند، استانداردهای مدیریتی هستند. با سیستم کاران همراه باشید تا شما را با انواع استانداردهای ایزو مهم و کاربردی آشنا کنیم.

مهم ترین استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو ۹۰۰۱: استاندارد ایزو مدیریت کیفیت  ISO 9001

“استاندارد ایزو ۹۰۰۱” استانداردی جامع و عمومی برای همه شرکت ها، سازمانها، کسب و کارها و مراکزی است که به موضوع کیفیت توجه زیادی دارند و این موضوع برایشان حائز اهمیت است. شرکتها و مراکزی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001 میگردند به مشتریان خود اعلام میدارند که یک سیستم مدیریت کیفیت موثر در آن شرکت فعال است. داشتن و اخذ گواهینامه ISO 9001 در وهله اول موجب ایجاد ساماندهی کیفی در روند تولیدات یا خدمات شده و مانع از انجام سلیقه ای در امور میشود.

“اخذ استاندارد ایزو ۹۰۰۱” شما زمانی میتوانید به دریافت گواهی ایزو “مدیریت کیفیت” امیدوار باشید که خط مشی دقیق و کنترل شده ای را ایجاد کرده و در همان راستا مبادرت به ارائه خدمت و تولید بپردازید. دریافت گواهینامه ایزو 9001 نیز باید با تکمیل درخواست و فرم مربوطه در موسسات مجاز صورت گیرد. شما هم اکنون می توانید برای دریافت مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه ایزو 9001 با شماره تلفن های ما تماس بگیرید.

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد ایزو مدیریت زیست محیطی ISO 14001

“استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱” استاندارد ISO 14001 استانداری است که با راهنمایی ها و دستورالعمل های خود به سازمانها و شرکتها کمک میکند تا از آسیب زدن به محیط زیست پیرامونی جلوگیری به عمل آمده و آسیب های ناشی حذف یا به حداقل کاهش یابد. سازمانها و شرکت ها نسبت به محیط پیرامون خود نظیر هوا، آب،‌ خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران و انسان ها مسئول میباشند. تولید محصولات یا ارائه خدمات باید به گونه ای طراحی شده و صورت پذیرد که به محیط زیست پیرامونی ما آسیبی وارد نسازد.

از دیگر انواع استانداردهای ایزو میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

استاندارد ایزو OHSAS 18001  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

“استاندارد OHSAS18001” به استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی معروف است، استانداردی که در آن الزاماتی را برای سازمانها ارائه میکند که میخواهند ایمنی کارکنانشان را به بالاترین حد ممکن نگهدارند. این استاندارد از نظر سبک و الزامات به استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بسیار شبیه است و به جای الزامات محیط زیستی، الزامات ایمنی و بهداشت شغلی آورده شده است. استاندارد OHSAS18001 نیز مانند ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱یک استاندارد عمومی پر طرفدار بوده و تمام سازمانها صرف نظر از اندازی خدماتی و یا تولیدی بودن میتوانند آن را پیاده سازی نمایند و محیط کاری ایمنی را برای پرسنل شان ایجاد کنند.

استاندارد و گواهینامه IMS ( ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، OHSAS 18001)

“استاندارد و گواهینامه IMS” یکی از پرطرفدارترین سری استانداردهایی که توسط واحدهای صنعتی، پیمانکاری و… اخذ میگردد، استانداردهای IMS هستند. IMS یا همان سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 میباشد. سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریتی در یک سازمان را کنار هم بگذاریم و با هم کنترل و مدیریت کنیم.

مهمترین استاندارد ایزو

انواع استانداردهای ایزو – مهم ترین استانداردهای ایزو

استاندارد HSE-MS استاندارد سلامت، ایمنی و محیط زیست

“استاندارد  HSE-MS” این استاندارد که مخفف سه کلمه سلامت، ایمنی و محیط زیست میباشد تضمین کننده ایمنی و محیط زیست به صورت همزمان میباشد به عبارت دیگر شرکت هایی که دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و استاندارد OHSAS18001 را اجرایی نمایند موفق به دریافت گواهینامه آن خواهند شد. در حال حاضر کلیه پیمانکاران به ویژه پیمانکاران حوزه نفت و گاز ملزم به دریافت این گواهینامه جهت شرکت در مناقصات هستند و در هر مناقصه ارائه گواهینامه HSE-MS ، نظام نامه و HSE Plan الزامی است.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ استاندارد ایزو مدیریت پروژه ISO 10006

“استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶” شرکتها، پیمانکاران و سازمانهایی که جهت دریافت و اخذ گواهینامه ISO 10006 اقدام میکنند، به کار فرمایی که کار میکنند این اطمینان را میدهند که پیمانکار پروژه دارای یک سیستم منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه میباشد، لذا شرکتهایی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده، ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیندها، باعث افزایش بهره وری و اثربخشی اجرای پروژه ها میگردند. کاربرد این راهنما برای کسانی است که در مدیریت پروژه ها دارای تجربه هستند و نیاز دارند اطمینان حاصل کنند، سازمان آنها اصول مذکور در استانداردهای ایزو ۹۰۰۱را اجرا کرده است.

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰، استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنایع غذایی ISO 22000

“استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰” استاندارد بین المللی ایزو ۲۲۰۰۰ شامل مجموعه ای از دستور العملها و مقرراتی است که شرکتها با رعایت آنها میتوانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سازمان خود پیاده سازی و اجرا نمایند. هدف از تدوین استانداردب ین المللی ISO 22000 تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یک سازمان در زنجیره مواد غذایی لازم میباشد.

“الزامات استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰” تمامی الزامات جهت ضمانت ایمنی مواد غذایی در زمانی که انسان از آن مواد استفاده میکند ضروری میباشد. استاندارد ISO 22000 برای تمامی سازمانهایی که در هر زمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته وبخواهند سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار تولید کند،صرف نظر از اندازه کاربرد دارد.

انواع استانداردهای ایزو : استاندارد ایزو HACCP سیستم ایمنی در تولید مواد غذایی

“استاندارد ایزو HACCP”در استاندارد HACCP هر خطری که به طور منطقی امکان رخ دادنش در زنجیره ی مواد غذایی وجود دارد باید شناسایی و ارزیابی شود، مانند خطراتی که میتواند مربوط به نوع فرآیند و تجهیزات مورد استفاده باشد. در ایران توجه به استاندارد HACCP بسیار جدی شده است تا جایی که تنها کشتارگاه هایی که مجاز به صادرات محصولات هستند که موفق به دریافت کد IR شوند. برای دریافت کد IR میبایست الزامات این سیستم اجرایی شده، سپس توسط کارشناسان ممیزی و بررسی شود. با سیستم کاران همراه باشید تا با انواع استانداردهای ایزو بیشتر آشنا بشید.

انواع استاندارد ایزو نشان حلال ( نشان حلال برای محصولات غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرد)

“استاندارد ایزو نشان حلال “به طور کلی در واقع به غذاهایی حلال گفته میشود که در دین ما یعنی دین اسلام مصرف و خوردن آنها مجاز است و منعی درآن وجود ندارد. نشان حلال همچنین تحت قالب گواهینامه ای است که برای محصولات غذایی که به صورت حلال آماده و تولید میگردند صادر شده و نشان حلال بر روی این محصولات نیز درج میگردد. با سیستم کاران همراه باشید.

“استاندارد ایزو نشان حلال” این نام برگرفته از معنی غذای حلال است که در دین اسلام آمده است و اولین بار محصولات غذایی حلال در کشور مالزی به وجود آمده است و بسیار مورد توجه مسلمانان مخصوصا ایرانیان قرارگرفت. در کنار استانداردهای مدیریت صنایع غذایی نظیر ایزو ۲۲۰۰۰ اخذ استاندارد غذای حلال کمک شایانی به توسعه صادرات و سلامت محصول خواهد داشت و در نتیجه باعث پیشرفت چشمگیر کسب و کار و سازمان و افزایش مشتری برای شما میشود.

گواهینامه ایزو  CE گواهینامه انطباق محصول اتحادیه اروپا

“گواهینامه ایزو  CE” امروزه برای صادرات و واردات محصولات صنعتی قوانین و مقرراتی در کشورها وضع شده که شرکتهای تولیدی و صنعتی که مایل به صادرات محصولات خود به این کشورها هستند ملزم به رعایت و اجرایی کردن این قوانین میباشند که گواهینامه CE یکی از معروف ترین آنها است. گواهینامه CE برای اکثر محصولات تولیدی که به دنبال صادرات به اروپاست اجباری شده و حتی برخی از تجار و وارد کنندگان غیر اروپایی نیز داشتن این نشان را برای واردات محصولات تولیدی به کشور خود در نظر میگیرند.

نیاز است به این موضوع اشاره کنیم که گواهینامه CE برای محصولاتی نظیر تولیدات دارویی، غذایی و آشامیدنی قابل صدور نیست ولی متاسفانه برخی مراکز سودجو اقدام به صدور گواهینامه های CE برای این شرکتها و محصولاتشان مینمایند که عملا غیر مجاز و فاقد ارزش است و در واقع هیچ ارزشی ندارد. درنتیجه مواظب افراد کلاه بردار و سود جو باشید و برای دریافت و اخذ گواهینامه ایزو همین الان با مشاوران و پشتیبانهای ما تماس بگیرید.

گواهینامه و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴( استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری ISO 10004)

“استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴” این گواهینامه استاندارد یبین المللی برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمانها و شرکت ها تدوین و طراحی گردیده است و به کارگیری این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت شرکت به سمت مشتری مداری و رضایت مشتریان میگردد. بنگاه های اقتصادی اعم از شرکت ها، سازمانها و اصناف هنگامی که گواهینامه ISO 10004 را دریافت میکنند به مشتریان این پیام را منتقل میکنند که نظرات و رضایت مندی مشتریان برای آن ها مهم میباشد این استاندارد در کنار ایزو ۱۰۰۰۲ به صورت تخصصی بر روی مشتری مداری متمرکز میشوند.

 

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲

 

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ( استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002 )

“استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲” مشتریان اگر بدانند که طرح نا رضایتی شان مورد توجه قرار گرفته و پس از پیگیری رفع مشکل، از بروز مجدد مشکل جلوگیری شده و گامی در جهت بهبود عملکرد سازمان برداشته شده، مشتری وفادار سازمان خواهند شد که این موضوع برای هر شرکت و سازمان و کسب و کاری بسیار موضوع مهم و حائز اهمیتی است. در نگرش جدید مدیریتی نیز نگهداری مشتریان وفادار با ارزشتر از بدست آوردن مشتریان جدید است.

“استاندارد ISO 10002” این استاندارد علاوه بر اینکه راه و روشی برای ثبت شکایات مشتریان ارائه میده به پیگیری و ارزیابی و تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان نیز میپردازد. چون هدف اصلی دریافت شکایات مشتریان کسب اطلاع از مشکلات عملکردی سازمان و تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمان است. در صورت درخواست جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر برای شرکت، کسب و کار و سازمان خود اینجا همین حالا با ما تماس بگیرید.

انواع استانداردهای ایزو – مهم ترین استانداردهای ایزو

 

استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵

 

استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485)

“گواهینامه و استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵” استانداردی تخصصی ویژه شرکتهای تولید کننده تجهیزات و ابزارهای پزشکی و جراحی است. شرکتهایی که موفق به دریافت این گواهینامه میشوند بیان گر این هستند که الزامات کیفی مورد تایید سازمان بین المللی ایزو را در تولید محصولات پزشکی خود رعایت کرده اند. هدف از پیاده سازی و اجرای استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ ایجاد هماهنگی در الزامات و اجرای قوانین و مقررات مدیریت کیفیت ویژه صنایع تجهیزات پزشکی میباشد. جهت اخذ گواهینامه ایزو 13485 با ما تماس بگیرید.

 

استاندارد ایزو IATF 16949

 

استاندارد ایزو IATF 16949  (استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو و قطعات خودرو)

“استاندارد IATF16949” استانداردی تخصصی ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو میباشد. این استاندارد توسعه یافته استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است که به صورت تخصصی و کاربردی تر برای حوزه تولید و ساخت خودرو نگارش شده است. نسخه پیشین این استاندارد با نام ISO TS 16949 شناخته میشد که ورژن آن به سال ۲۰۰۹ برمیگشت. اکنون بعد از گذشت ۷ سال نسخه جدید این استاندارد تخصصی صنعت خودرو با نام IATF16949 ورژن ۲۰۱۶ منتشر گردیده است.

 

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵

 

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیونISO 17025 )

“استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵”استاندارد بین المللی ISO 17025 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون میباشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها میپردازد. استاندارد بین المللی ISO 17025 برای استفاده توسط آزمایشگاههایی که در حال ایجاد سیستم های کیفی، اجرایی و فنی برای فعالیتهای خود میباشند توصیه میگردد.

 

استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱

استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ ( استاندارد ایزو امنیت اطلاعات ISO 27001)

“استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱” تنها استاندارد بین المللی قابل ممیزی است که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را معین میکند. این استاندارد انتخاب کنترل امنیتی مناسب را تضمین میکند. این استاندارد به سازمان کمک میکند اطلاعات خود را محافظت کند و اعتماد بخش های ذینفع و به ویژه مشتریان را جلب نماید. ISO 27001 برای تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی پروسه ای فراهم میسازد. با سیستم کاران همراه باشید.

گواهینامه ایزو GMP

گواهینامه ایزو GMP اصول تولید محصول خوب

“گواهینامه ایزو GMP “سیستم تولید خوب و عالی محصول یا شیوه های خوب تولید GMP سیستمی با هدف بررسی تولید محصولات براساس استانداردهای کیفی است. در واقع هدف از این سیستم کاهش خطرات در صنایع به ویژه در صنایع حساس تر نظیر صنایع دارویی، پزشکی و غذایی است. البته سایر صنایع هم میتوانند این اصول را اجرا و گواهینامه مربوطه را دریافت نمایند. این دستورالعمل حداقل الزاماتی را ارائه میدهد که یک دارنده یا یک محصول تولید کننده مواد غذایی بایستی برای اطمینان از اینکه محصولات با کیفیت بالا هستند و به مصرف کننده یا عمومی آسیب نرسانند، برآورده شود. درصورت درخواست جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر برای شرکت و سازمان خود با سیستم کاران تماس بگیرید.

برای آشنایی بیشتر شما با گواهینامه های ایزو و مزایای داشتن این گواهینامه ها و استانداردهای ایزو همراه ما باشید.

انواع استاندارد ایزو – مهم ترین استانداردهای ایزو

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۹۰۰۰ در شرکتها و سازمانها:

 • “بررسی مجدد فعالیتهای سازمان و شرکت براساس اهداف سازمان و رفع کم و کاستیها”
 • “شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان”
 • “جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و سیستماتیک”
 • “کاهش هزینه ها”
 • “ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان”
 • “مشخص شدن حیطه وظایف و اختیارات سطوح مختلف سازمان”
 • “ایجاد اطمینان و اعتماد در میان مشتری”
 • “افزایش توان رقابت درعرصه بین المللی”
 • “دامنه کاربرد: این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی، خدماتی و پژوهشی و آموزشی و غیرکاربرد دارد.”

گواهینامه ایزو 14000

استاندارد ایزو   ISO 14000- گواهینامه ایزو 14000

“استاندارد ایزو 14000” استانداردهای خانواده ۱۴۰۰۰ISOشامل استانداردهای بین الملی در رابطه با “سیستمهای زیست محیطی” است. این استانداردها در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط کمیته فنی ۲۰۷ سازمان ایزو به وجود آمدند. یک سیستم مدیریت زیست محیطی میتواند به عنوان بخشی از سیستمهای جامع مدیریت به حساب آید. این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای طرح ریزی، تعریف مسوولیت ها، تعیین روشها و فرآیندها و همچنین در اختیارگیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.

“استاندارد ایزو 14000” این استاندارد مساله اصلی فرآیند تولید و به عبارتی پشت پرده عرضه یک کالا است، نه خود کالا. در واقع این گواهینامه به واحدی اعطا میشود که در دراز مدت برنامه های عملی برای کمک به پاکیزه ماندن محیط زیست داشته باشد و آنها را به درستی اجرا کند. از مزایای به کارگیری استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 • “زیست در سازمانها”
 • “ایجاد سیستم های مدیریت زیست محیطی که منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست میشود .”
 • “به حداقل رسانیدن موانع غیر تعرفه ای تجاری و تسهیل تجارت بین الملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط”
 • “افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست”
 • “ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان”
 • “جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی”
 • “استفاده بهینه از منابع طبیعی”
 • “دامنه کاربرد: این استاندارد برای کلیه صنایع و سازمانهای مختلف تولیدی و خدماتی کاربرد دارد.”

استاندارد OHSAS 18001

ازجمله مزایای به کارگیری استاندارد OHSAS 18001 برای شرکتها و سازمانها

 • “تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی”
 • “ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی”
 • “ایجاد محیط کاری ایمن تر و سالمتر”
 • “افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی”
 • “کاهش ریسک حوادث، رویدادها و…”
 • “دامنه کاربرد: این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی کاربرد دارد. “

استاندارد ایزو 17020 ISO/IEC

“استاندارد ایزو 17020” یکی از استانداردهای تخصصی است که برای معیارهای عمومی برای فعالیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده میباشد. هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بیطرف, قطع نظر از بخش مورد بازرسی, میباشد. این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص مینماید. این استاندارد برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تایید صلاحیت و نیز سایر سازمانهای مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمان های بازرسی کننده در نظر گرفته شده است. این استاندارد برای کلیه شرکتها و موسسات بازرسی کاربرد دارد.

شما میتوانید انواع استانداردهای ایزو را به راحتی بدون نیاز به کار خاصی تنها با مشاوره و پیاده سازی با مشاوران ما دریافت کنید. شما تنها چند قدم با دریافت گواهینامه ایزو فاصله دارید. برای بهره ‌مندی از خدمات مشاوره در زمینه دریافت گواهینامه ایزو با کارشناسان ما تماس بگیرید و از راهنمایی ‌های تخصصی آنها بهره‌ مند شوید.

استاندارد ایزو 17025 ISO/IEC

استاندارد ایزو 17025 ISO/IEC

“استاندارد ایزو 17025” روند تخصصی شدن فعالیتهای سازمانها موسسات و سازمانهای تدوین کننده استاندارد را بر آن میدارد تا نیازمندیهای خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات این نوع سازمانها تدوین نمایند. علاوه بر استاندارد ایزو ۹۰۰۰ که الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت را برای کلیه سازمانها بیان مینماید در صنایع مختلف استانداردهایی منتشر میشود که الزامات خاصی را برای آن تعریف مینماید که این الزامات به صورت مکمل جایگزین الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت سازمان را شکل میدهد. با سیستم کاران همراه باشید.

“استاندارد ایزو 17025” این استاندارد تخصصی برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها تدوین شده است. به بیان دیگر این استاندارد برای کلیه آزمایشگاههای ارائه دهنده خدمات اندازه گیری، تست، آزمون و کالیبراسیون (آزمایشگاههای صنعتی) بدون توجه به تعداد پرسنل یا گستردگی محدوده فعالیتهای آن قابل کاربرد میباشد.

انواع استاندارد ایزو مهم ترین استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو  ISO/TS 16949

استاندارد ایزو  ISO/TS 16949

“استاندارد ایزو 16949” با وجود آنکه استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به دلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه و اساس ساخت سیستم مدیریت کیفیت قرارگرفته، اما برخی از حوزه های اقتصادی به خصوص، مانند صنایع خودرو ،که علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های کیفی خود دارند اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده اند و اجرای این خواسته ها را برای تامین کنندگان خود الزام نموده اند. از آنجا که تعداد این الزامات سبب بروز مشکلاتی در خصوص ارزیابی مکرر خواسته های متفاوت برای قطعه سازان طرف قرارداد, خودرو سازان مختلف شده است.

“استاندارد ایزو 16949” بررسیها برای حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کاری بین المللی صنعت خودرو گردید که این گروه کاری با همکاری کمیته فنی۱۷۶سازمان بین المللی استاندارد اقدام به یکپارچه سازی الزامات خودرو سازان جهان نمود. حاصل این تلاش انتشار مشخصه فنی ایزو گردید. در تدوین این مشخصه فنی مراجع ذیل به کار گرفته شده است:

 1. سری استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت
 2. نظام نامه های مرجع خودرو سازان آمریکایی
 3. نظام نامه های مرجع خودرو سازان ایتالیایی
 4. نظام نامه های مرجع خودرو سازان فرانسوی
 5. نظام نامه های مرجع خودرو سازان آلمانی

استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹

استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ( استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی ISO 15189)

“استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹” استاندارد بین المللی ISO15189 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاههای طبی و پزشکی به جهت مدیریت کیفیت و تایید صلاحیت این آزمایشگاه ها میباشد. ایزو ۱۵۱۸۹بوسیله کمیته فنی سازمان بین المللی ISO تدوین شده و برای ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی و سیستمهای تشخیص طبی به کار میرود. با سیستم کاران همراه باشید.

شما میتوانید همین حالا با پشتیبان های حرفه ای و مجرب تیم سیستم کاران تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

“استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹” این استاندارد که بر اساس ایزو ۱۷۰۲۵و ایزو ۹۰۰۱ نوشته شده است الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت، که خاص آزمایشگاههای پزشکی و طبی است را ارائه میدهد. خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است و بنابراین باید به منظور برآوردن نیازهای تمام بیماران و کارکنان بالینی که مسئولیت مراقبت از بیماران را برعهده دارند، در دسترس باشند. برای اطلاع بیشتر از استانداردهای ایزو  میتوانید همین حالا با ما تماس بگیرید.

 

استاندارد ایزو  IWA1(گواهینامه ایزو و استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی)

“استانداردایزو IWA1” جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی طراحی و تدوین شده است.این استاندارد رهنمودهایی کاربردی برای دستیابی به کیفیت در مراکز درمانی ارائه میدهد.دامنه کاربرد استاندارد ایزو IWA1 شامل مراکز آموزشی و پژوهشی پزشکی، بیمارستان‌ها و درمانگاه ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدماتی که ارائه میکنند میباشد.

“گواهینامه ایزو و استانداردایزو IWA1″همچنین این استاندارد برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرآیندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی و اینکه الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌ های کسب و کار تعریف میگردد کاربرد دارد.

لازم به ذکر است برای دریافت گواهینامه ایزو و اخذ گواهینامه ایزو به صورت رایگان میتوانید از مشاوره رایگان مجموعه سیستم کاران استفاده کنید.

انواع استانداردهای ایزو – مهم ترین استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو IWA2 (استاندارد ایزو و گواهینامه ایزو ویژه مراکز و موسسات آموزشی)

“استاندارد IWA2” به مراکزی در حوزه آموزش فعالیت میکنند کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ایزو ۹۰۰۱) را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص موسسات و مراکز آموزشی تنظیم و طراحی کنند. به عبارت دیگر استاندارد IWA2 یک استاندارد تکمیلی برای اجرای هر چه بهتر استاندارد ایزو 9001 میباشد. استاندارد IWA2 در کلیه سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و کلیه سطوح شامل شرکتها و موسسات آموزشی، مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی کاربرد دارد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ (استاندارد ایزو و گواهینامه ایزو اثر بخشی آموزش در سازمان ها  ISO 10015)

“استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵” از سری استانداردهای ایزو ۱۰۰۰0 است که برای اندازه گیری میزان کاربرد و تاثیر فرآیند آموزش در سازمانها و شرکت ها به کار گرفته میشود. در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز به بحث آموزش به صورت ویژه تاکید میشود لیکن در استاندارد ایزو 10015 موضوع اثربخشی آموزشی و توجه به کاربرد آموزش های طی شده به صورت تخصصی و جامع مورد تاکید قرار میگیرد.

همین حالا میتوانید نسبت به درخواست انواع گواهینامه ایزو و انواع استاندارد ایزو اقدام کنید، پس هرچه سریع تر با پشتیبان های سیستم کاران تماس بگیرید.

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ( استاندارد ایزو مدیریت انرژی ISO 50001)

“استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱” هدف این استاندارد، توانمند سازی سازمانها برای ایجاد سیستمها و فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارآیی، استفاده و مصرف انرژی است. این استاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی میباشد. که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راه کاری جهت بهبود بهره وری انرژی، استفاده و مصرف انرژی میباشد. با سیستم کاران همراه باشید تا شما را با انواع استانداردهای ایزو مهم و کاربردی آشنا کنیم.

اخذ انواع استاندارد ایزو با سیستم کاران

“شرکت سیستم کاران” با بیش از چند دهه تجربه به عنوان مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی فعالیت و اقدام به اخذ گواهینامه ایزو مینماید. این شرکت خدمات کامل و تخصصی و منحصر به فردی را در زمینه انواع استانداردهای ایزو مانند مشاوره استاندارد ایزو 9001، استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰،استاندارد ایزو 9000 ، استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶،استاندارد ایزو 14001،استاندارد ایزو 45001، استاندارد ایزو 13485، استاندارد ایزو 18001، استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱، استاندارد ایزو 17025 و سایر استانداردهای ایزو ارائه مینماید. برای اخذ انواع استاندارد ایزو و گواهینامه ایزو با پشتیبان های ما همین حالا تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *