ایزو 29990

ایزو 29990

ایزو 29990 چیست ؟

“ایزو 29990 “کدام استانداردها را دنبال میکند؟ISO”سازمان بین المللی استاندارد “،یک فدراسیون جهانی از سازمانهای استاندارد ملی (سازمانهای عضو  (ISO در سراسر جهان است. کار تهیه استانداردهای بین المللی معمولاً از طریق کمیته های فنی ISO انجام می شود. هر یک از اعضاء علاقمند به موضوعی که کمیته فنی برای آن تشکیل شده است حق دارد در آن کمیته نماینده داشته باشد. سازمانهای بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتباط با ISO نیز در این کار مشارکت دارند. ISO با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) درمورد تمام موارد استاندارد سازی الکتروتکنیکی همکاری نزدیک دارد.”

“وظیفه اصلی کمیته های فنی تهیه استانداردهای بین المللی است. پیش‌ نویس استانداردهای بین‌المللی که توسط کمیته‌های فنی تصویب شده‌اند برای رأی‌گیری در اختیار نهادهای عضو قرار می‌گیرد. انتشار به عنوان یک استاندارد بین المللی مستلزم تأیید حداقل 75 درصد از اعضایی است که رأی می دهند.”

“توجه به این امکان جلب میشود که برخی از عناصر این سند ممکن است موضوع حقوق ثبت اختراع باشد.”ISO” مسئولیتی در قبال شناسایی هیچ یک یا همه این حقوق ثبت اختراع نخواهد داشت.ISO 29990 توسط کمیته فنی ISO/TC 232، خدمات آموزشی برای آموزش و پرورش غیررسمی تهیه شده است.”

مقاله مرتبط : انواع ایزو

استاندارد ایزو 29990 با هدف مشخص نمودن الزامات و راهنمایی‌هایی برای تأمین‌کنندگان خدمات یادگیری در زمینه تحصیلات غیر رسمی و آموزش تهیه و ارائه شده است. این استاندارد به منظور ارتقای کیفیت و حرفه‌ای‌سازی خدمات یادگیری و افزایش رضایت مشتریان طراحی شده و در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر شده است. ایزو 29990 دارای چهار بخش اصلی است:

 1. بخش اول: دامنه کاربرد، تعاریف و واژگان
 2. بخش دوم: خدمات یادگیری، شامل طراحی، توسعه، اجرا و پایان خدمات
 3. بخش سوم: مدیریت تأمین خدمات یادگیری، شامل مسئولیت مدیریت، بازنگری مدیریت، مدیریت منابع، مباحث مالی، رضایت مشتری، روابط با طرف‌های ذینفع، بهبود مستمر و رفع نواقص
 4. بخش چهارم: پرونده‌ها و مستندات

گواهی 29990
هدف از ارائه ی گواهی ایزو 29990

“این استاندارد بین المللی بر شایستگی LSPها تمرکز دارد. در نظر گرفته شده است که به سازمان‌ها و افراد کمک کند تا یک LSP را انتخاب کنند که نیازها و انتظارات سازمان را برای توسعه شایستگی و قابلیت برآورده کند و بتواند برای تایید LSP ها مورد استفاده قرار گیرد. استاندارد ایزو 29990 بین المللی شباهت هایی با بسیاری از استانداردهای سیستم مدیریت منتشر شده توسط ISO، به ویژه ISO 9001 دارد. به عنوان مثال، مقایسه محتوای این استاندارد بین المللی با ISO 9001 در پیوست E آورده شده است.”

آیا ISO 29990 جایگزین ISO 9001 می شود؟

“ISO 9001 استاندارد اصلی “مدیریت کیفیت ” است و باقی می ماند. ایزو 29990 حاوی عناصری مشابه ISO 9001 است، اما عمدتاً بر طراحی فرآیندهای آموزشی تمرکز دارد. به این ترتیب، مکمل قوی است، اما جایگزینی ندارد.”

محدوده اجرایی گواهی 29990

” ایزو 29990″ استانداردبین المللی الزامات اساسی را برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری در آموزش و پرورش غیررسمی مشخص می کند. در مواردی که ارائه‌ دهنده خدمات یادگیری بخشی از سازمانی باشد که علاوه بر خدمات آموزشی، محصولات (کالاها و خدمات) را ارائه می‌کند، این استاندارد بین‌ المللی فقط برای واحد ارائه‌ دهنده خدمات آموزشی اعمال می‌شود.2نمونه هایی از آموزش و پرورش غیررسمی میتواند شامل آموزش فنی و حرفه ای، یادگیری مادام العمر و آموزش درون شرکتی (به صورت برون سپاری یا درون سازمانی) باشد.

 آیا ISO 29990 می تواند به عنوان یک استراتژی ورود استفاده شود؟

بله! برای مؤسسات آموزشی که “سیستم مدیریتی” را پیاده سازی نکرده اند،ISO 29990″ راهنمای مدیریت کیفیت” است که به طور خاص به بخش آموزش، از جمله مدیریت منابع عمومی، مالی و “مدیریت ریسک” می پردازد.

چرا گواهی یادگیری مهم است؟

تعداد زیادی “LSP” وجود دارد که برنامه های مشابهی را ارائه می دهند. با اینحال، همه ارائه دهندگان صالح و مؤثر نیستند. با “صدور گواهینامه ایزو 29990″،شفافیت و مقایسه برنامه های مختلف ارائه شده توسط بسیاری از ارائه دهندگان افزایش می یابد. ISO 29990 نه تنها برای سازمان هایی که به دنبال شریک معتبر برای همکاری هستند مفید است، بلکه برای اطمینان از ثبات آنها در ارائه خدمات با کیفیت و بهبود اثربخشی سازمانی، به LSP ها نیز تحمیل میشود.

علاوه بر حصول اطمینان از اینکه ارائه دهندگان آموزش ارزشی را برای دانش آموزان خود ارائه میدهند، فرآیند “صدورگواهینامه” IEE به مدارس کمک میکند تا مشکلات را زودتر شناسایی کنند تا امکان حل سریع و به حداقل رساندن خطرات بالقوه اعتبار و مالی را فراهم کنند. میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای اطمینان از برتری در تمام سطوح عملیات موسسه شما استفاده شود.

اصطلاحات و تعاریف

برای اهداف سند ایزو 29990، اصطلاحات و تعاریف زیر اعمال می شود:

 • “Associate”: نهاد یا شخصی که توسط ارائه دهنده خدمات آموزشی استخدام نشده است، اما تحت نظارت آن برای ارائه خدمات یادگیری کار می کند. کاردان جزو کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات آموزشی نیست. مثال: سازمان ها یا پیمانکاران مستقل، مانند مدرسان، طراحان آموزشی، ارزیابان، مدیران پروژه، یا مشاوران شغلی با عنوان Associate در “سند ایزو 29990” نقش دارند.
 • “award”: تعیینی که از طرف ارائه‌ دهنده خدمات یادگیری به یک یادگیرنده داده می‌شود تا سطح عملکرد یا موفقیت یا تکمیل یک برنامه یادگیری را نشان دهد.
 • “business plan: برنامه عملیاتی که برای دست یابی به اهداف تجاری طراحی شده است.”
 • “competency: دانش،درک،مهارت یا نگرش قابل مشاهده یا اندازه‌گیری، یا هر دو قابل مشاهده و اندازه‌گیری، که دریک موقعیت کاری معین و در پیشرفت حرفه‌ای یا در توسعه شخصی یا در توسعه حرفه‌ای و شخصی به کار گرفته می‌شود و تسلط پیدا می‌کند.”
 • “continuous professional development: افزایش عمدی دانش حرفه ای یا صلاحیت حرفه ای.”
 • “curriculum: طرح مطالعه تهیه‌ شده توسط ارائه‌ دهنده خدمات یادگیری که اهداف، محتوا، نتایج یادگیری، روش‌های آموزش و یادگیری، فرآیندهای ارزیابی و غیره را در رابطه با یک سرویس یادگیری توصیف می‌کند. در سند ایزو 29990 با عنوان برنامه تحصیلی نام برده میشود.”
 • “evaluation of learning: رویکرد هنجاری برای تجزیه و تحلیل فرآیند یادگیری، یا نتایج یادگیری با اهداف یادگیری اندازه گیری میشود.”
 • “facilitator: فردی که با فراگیران (دانشجویان یا هنرآموزان) کار میکند تا به آنهادر یادگیری کمک کند، تسهیل کننده اغلب به عنوان معلم، مربی یا استاد نیز شناخته میشود.”
 • “key process: فرآیند ضروری برای خدمات یادگیری و مدیریت آنها.”
 • “learner: فردی که درگیر یادگیری است.”
 • ارائه دهنده” خدمات یادگیری “LSP: سازمانی با هر اندازه یا فردی که خدمات آموزشی در زمینه آموزش و پرورش غیررسمی ارائه می دهد، شامل کلیه همکارانی که در ارائه خدمات آموزشی دخیل هستند.  در گواهی ایزو 29990 مفهموم LSP به شرح بالا است.

اخذ ایزو 29990

در نظر داشته باشید برای اخذ استاندارد ایزو 29990 ابتدا لازم است چند مرحله را در فرآیندهای شرکت یا سازمان در نظر داشته باشید. این مراحل برای مطابقت فرآیندهای اجرایی شرکت با الزامات ایزو 29990 و در نهایت پیاده سازی و اخذ استاندارد ایزو 29990 حائذ اهمیت هستند. بنابراین از زمان تصمیم گیری برای اخذ این گواهینامه تا اقدامات صدور گواهی، به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:

اخذ ایزو 29990

مراحل ایزو 29990

از زمان تصمیم گیری برای اخذ گواهینامه ایزو 29990 تا اقدامات صدور گواهی، به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:

 • تصمیم‌گیری: ابتدا لازم است این تصمیم در سطوح ارشد سازمان بررسی شود تا اطمینان حاصل شود تا تصمیمات، هزینه ها و شرایطی که قرار است برای پیاده‌سازی استاندارد، مورد بررسی و اتخاذ قرار گیرند از قبل برای مدیران شفاف شده باشد.
 • انتخاب مشاور: بهترین رویکرد برای اجرا و پیاده سازی ایزو 29990 و دیگر استانداردها این است که یک شرکت مشاوره و یا مشاور معتبر و باتجربه برای همکاری و راهنمایی به کار گرفته شود. این کار سبب جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در فرایند اخذ ایزو 29990 می شود.
 • انتخاب مسئول: حال برای ارتباط و مدیریت امور مربوط به پیاده سازی الزامات و اخذ گواهی ایزو 29990 لاز است یک یکی از مدیران سازمان به عنوان نماینده مدیریت و مسئول پروژه اتخاب شود.
 • مطابقت با الزامات: پس از انتخاب مسئولین اجرایی استاندارد نوبت به انجام فرآیند گپ آنالیز و شناسایی نقاط ضعف و عدم انطباق با استاندارد می رسد. این امر قدم اول در پیاده سازی الزامات و تهیه مستندات ایزو 29990 است.
 • آموزش: برای پیاده سازی استاندارد 29990، ابتدا باید پرسنل مجموعه در سطوح مختلف سازمان در خصوص استاندارد و الزامات آن آموزش ببینند تا بتوانند فرآیندهای مرتبط با موقعیت شغلی و واحد خود به خوبی با مستندات و الزامات این استاندارد مطابقت دهند.
 • پیاده سازی: برای پیاده سازی ایزو 29990 لازم است فرآیندها و روش‌های استاندارد در زمینه خدمات یادگیری، منابع انسانی، مالی، ریسک و غیره در فرآیندهای جاری سازمان اعمال شود.
 • ارزیابی اولیه: برای ارزیابی این استاندارد لازم است ممیزی اولیه توسط شرکت مشاوره یا گروه داخلی برای بررسی مطابقت فرایندهای سازمان با الزامات استاندارد صورت پذیرد. این کار با کمک مشاور، مسئول اجرایی و تیم تعیین شده برای پیاده سازی استاندارد 29990 انجام می شود.
 • اصلاح: حال اصلاحات و بهبودهای لازم در فرایندها براساس نتایج ممیزی اولیه صورت می پذیرد تا شرکت یا سازمان برای ممیزی توسط سازمان صادر کننده استاندارد آماده شود.
 • ارزیابی نهایی: ممیزی نهایی توسط شرکت و نماینده موسسه صادرکننده گواهینامه انجام می شود و در صورت تأیید بازرس، گواهینامه ایزو 29990 صادر می شود.
 • نگهداری: در نهایت برای حفظ اعتبار و نگهداری گواهی، باید بازبینی‌های دوره‌ای و به روز رسانی فرآیندها صورت پذیرد.

شرایط استاندارد 29990

برای دریافت ایزو 29990 شرکت باید شرایط زیر را جهت اخذ این استاندارد مهیا کند.

 • داشتن یک سیستم مدیریت کیفیت آموزشی که با الزامات استاندارد ایزو 29990 مطابقت داشته باشد.
 • ارائه خدمات یادگیری با کیفیت و حرفه ای که با نیازها و انتظارات مشتریان و دانش آموزان سازگار باشد.
 • پایش و ارزیابی عملکرد خود و بهبود مستمر فرآیندها و خروجی های آموزشی.
 • رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه آموزشی و رعایت اخلاق حرفه ای.
 • تهیه و نگهداری مستندات و اطلاعات مورد نیاز برای اثبات صلاحیت و کارآمدی خود.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم شما را مزیت های گواهی ISO  به خصوص “سند ایزو 29990″،امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. سپاسگزاریم که تا پایان مقاله همراه تیم سیستم کاران بوده اید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *