گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰

اخذ گواهینامه ایزو 26000

گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ (استاندارد ایزو مسئولیت های اجتماعی)

“گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰”شرکتها و سازمانها به دور از جامعه کار نمیکنند. ارتباط آنها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار میکنند، عامل مهمی در توانایی آنها برای ادامه کار به طور موثر است. یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامونی خود مسئول است و باید این مسئولیت را ادا کند. این مسئولیت میتواند از توجه به سازمان های خیریه تا حفظ و توسعه محیط زیست متفاوت و گسترده باشد.
امروزه بسیاری از سازمان ها بخشی از درآمد خود را صرف امور عام المنفعه نظیر کمک به موسسات خیریه ، موسسات جهانی حمایتی نظیر یونسکو، حفظ و توسعه محیط زیست و … میکنند. در ایزو ۲۶۰۰۰ راهنمایی هایی برای اجرای هر چه بهتر این مسئولیت ها ارائه شده است.
” ایزو ۲۶۰۰۰: ۲۰۱۵ “راهنمایی هایی را به جای الزامات ارائه میدهد، بنابراین نمیتواند برخلاف برخی از استانداردهای شناخته شده دیگر ایزو برایش گواهینامه صادر شود. در عوض، این استاندارد کمک میکند تا مشخص شود چه مسئولیت اجتماعی ، به کسب و کار و سازمانها کمک میکند تا اصول را به اقدامات موثر تبدیل کند و بهترین شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی را در سطح جهانی به اشتراک بگذارد. این راهنمایی و استاندارد در همه انواع سازمانها صرف نظر از فعالیت، اندازه یا مکان آنها کاربرد دارد.
“گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰” در سال ۲۰۱۰ پس از 5 سال مذاکرات بین بسیاری از سهامداران مختلف در سراسر جهان منتشر شد. نمایندگان دولت، سازمان های غیردولتی، صنعت، گروه های مصرف کننده و سازمان های کارگری در سراسر جهان در توسعه آن شرکت داشتند، که به این معنی است که توافقی بین المللی را نشان میدهد.

گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۱ شامل چه اصولی است؟

7 اصل اساسی مسئولیت اجتماعی :

 1.  پاسخگویی ، شفافیت
 2.  رفتار اخلاقی
 3.  احترام به منافع ذینفعان
 4. احترام به حاکمیت قانون
 5.  احترام به قوانین بین المللی
 6.  رفتار
 7. احترام به حقوق بشر

شناخت مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان

7 موضوع اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی:

 1. حکومت سازمانی
 2. حقوق بشر
 3. شیوه های کار
 4. محیط زیست
 5. شیوه های کاری عادلانه
 6. مسائل مربوط به مصرف کنندگان
 7.  مشارکت و توسعه جامعه

چه کسی از گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ استفاده میکند؟ سازمانها از استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در بخش خصوصی ، عمومی و غیر انتفاعی، چه کوچک و چه بزرگ، و چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، استفاده میکنند. این موضوعات اصلی به نوعی مربوط به هر سازمان میشوند.
حقایقی که باید در مورد استاندارد و گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ بدانیم
“به عنوان راهنمایی استفاده میشود، نه برای صدور گواهینامه جهت سازمان.”
“اسناد جامع مسئولیت های اجتماعی شامل موضوعات اصلی و مسائل مربوط به آن را ارائه میدهد”
“ایزو ۲۶۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو منتشر شده که یک سازمان استاندارد سازی تخصصی بین المللی متشکل از سازمان های استاندارد ملی بیش از ۱۶۰ کشور است.”
“توسط یک گروه چند جانبه منحصر به فرد به نمایندگی از دولت ها نوشته شده که شامل سازمانهای غیر دولتی، صنعت، گروه های مصرف کننده، کار، آکادمیک، مشاوره و سایر سازمان های سراسر جهان میشود.”
“بیش از۴۰۰ کارشناس و ۲۰۰ ناظر از ۹۹ کشور و ۴۲ سازمان بین المللی به توسعه این استاندارد کمک کرده اند”
“آخرین تجدید نظر برای بررسی احتمالی در سال ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و احتمال اینکه دوباره در سه سال آینده نیاز به تجدید نظر داشته باشد وجود دارد”

گواهینامه ایزو 26000

دامنه گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ شامل موارد زیر است:

 • “سازمانها را برای رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود و با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه اقتصادی کمک کنید.”
 •  “در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی راهنمایی عملی ارائه دهید.”
 •  “با شناسایی کردن و مشارکت با ذینفعان و کمک به اعتبار گزارش و ادعاهای مربوط به مسئولیت اجتماعی کمک کنید.”
 •  “نتایج عملکرد و بهبود را برجسته کنید.”
 •  “افزایش اعتماد به نفس و رضایت در سازمان در میان مشتریان و سایر سهامداران.”
 •  “دستیابی به انطباق با اسناد موجود، معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها و استانداردهای موجود در ایزو.”
 •  “اصطلاحات رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهید.”
 •  “افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی”

اخذ گواهینامه ایزو 26000 با سیستم کاران

(سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی )
گواهینامه ایزو 26000 برای تمام سازمان ها، صرف نظر از اندازه و یا محل آنها راهکارهایی را فراهم میکند در:

 •  مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی
 •  پس زمینه ، روند و ویژگیهای مسئولیت اجتماعی
 • اصول و شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی
 •  افراد هسته و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی
 •  یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقا رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .
 • شناسایی و تعامل با ذینفعان
 •  برقراری ارتباط تعهدات، عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی است.
  نتیجه
 • افزایش سطح آگاهی
 • کمک به توسعه سازمان
 •  ترویج قانون گرایی و حس وظیفه نسبت به قانون مداری
 •  برداشت واحد از مفهوم مسئولیت اجتماعی در سازمان

اخذ گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰

“گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰” ماهیت گواهینامه را ندارد و صدور ایزو برای این استاندارد نوعی عدم شناخت صحیح از کاربرد این استاندارد است. این استاندارد یک سیستم مدیریت نیست بلکه راهنماییست جهت شناخت و آگاهی سازمان ها از مسئولیت اجتماعی سازمان .
ایزو 26000 فقط شامل راهنمایی است نه الزامات و به همین دلیل مانند ایزو 9000 و ایزو 14001 به عنوان گواهینامه استفاده نمیشود.

گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ و مسئولیت اجتماعی

“گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ ” ایزو با ارائه راهنمایی اختیاری درباره مسئولیت اجتماعی، توسعه استاندارد جدید ایزو 26000 را شروع کرده است. ایزو 26000 برای انواع سازمانها در هر دو بخش عمومی و خصوصی واقع در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه خواهد بود. ایزو 26000 توسط موارد زیر بر مسئولیت اجتماعی ارزش می افزاید:

 •  “اجماع بین المللی درباره معنی مسئولیت اجتماعی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی که سازمان ها نیاز به اشاره به آن دارند.”
 •  “فراهم سازی راهنمایی درباره قواعد تبدیل آن به اعمال موثر.”
 •  “پالایش بهترین راهکارها که از پیش بکار گرفته میشدند و پخش جهانی اطلاعات به نفع جامعه بین المللی.”
 • “گواهینامه ایزو۲۶۰۰۰” با فراهم سازی راهنمایی همسان و جهانی بر اساس اجماع بین المللی بین نمایندگان متخصص گروه سهامداران اصلی به ابتکار مسئولیت اجتماعی موجود ارزش میافزاید و بنابراین پیاده سازی بهترین راهکارها در مسئولیت اجتماعی را در سطح جهان ممکن میسازد.

چرا استاندرد ایزو 26000 مهم است؟

“استاندرد ایزو 26000” پایدار برای سازمانها نه تنها به معنی فراهم سازی خدمات و محصولاتی است که رضایت مشتری را جلب میکند، و اینکار را بدون به خطر انداختن محیط زیست انجام میدهد، بلکه آن را به شیوه مسئولیت اجتماعی انجام میدهد. مشتریان، مصرف کنندگان، دولتها، اتحادیه ها و در مقایسه ای وسیع تر عموم مردم انجام این کار را تحمیل میکنند.
در همین حال مدیران دور اندیش میدانند که موفقیت پایدار بر روی اعمال موثق تجاری ساخته میشوند و با اجتناب از فعالیت هایی مانند حسابداری شیادانه و بهره کشی کاری همراه میباشند. از طرفی تعدادی بیانیه مهم از قواعد مربوط به مسئولیت اجتماعی منتشر شده و از طرف دیگر برنامه ها و ابتکارات مسئولیت اجتماعی انفرادی زیادی وجود دارد.
چالش موجود نحوه بکار بستن قواعد است و اینکه حتی زمانی که ممکن است درک معنی مسئولیت اجتماعی از یک برنامه تا برنامه ی دیگر متفاوت باشد چطور میتوان مسئولیت اجتماعی را به طور موثر و کارآمد پیاده سازی نمود.

دستاوردهای ایزو 26000 چیست؟

“استاندارد ایزو 26000” تخصص بین المللی را وارد مسئولیت اجتماعی میکند و معنی آن را توضیح میدهد، یک سازمان باید به چه مسائلی اشاره داشته باشد تا بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند، و اینکه در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی چه عملی بهترین است. گواهینامه ایزو 26000 یک ابزار مسئولیت اجتماعی قدرتمند خواهد بود که به سازمان کمک میکند از افکار خوب به عملکرد خوب برسد.
همین حالا با سیستم کاران تماس بگیرید تا شما را برای دریافت گواهینامه ایزو 2600 راهنمایی کنند.
نیاز به کارکرد ایزو براساس یک استاندارد مسئولیت اجتماعی اولین بار در سال 2001 حس گردید. در سال 2003 گروه تخصصی مسئولیت اجتماعی که از طرف هیئت مدیریت فنی ایزو تشکیل شده بود درباره ابتکارات و مسائل مسئولیت اجتماعی در سراسر دنیا یک بازبینی گسترده انجام دادند. در سال 2004 کنفرانسی بین المللی با حضور سهامداران مختلف برگذار کرد با این عنوان که آیا باید موضوع مسئولیت اجتماعی را پیگیری نمود یا خیر. نتیجه این کنفرانس مثبت بود و باعث شد در اواخر 2004 کار گروه ایزو ، تهیه استاندارد جدید ایزو 26000 را دستور کار قرار دهد.

” گواهینامه ایزو 26000″ از استاندارد های بین المللی سازمان ایزو میباشد که در سال 2010 معرفی شده است. این استاندارد، اصول و رهنمودهایی را برای برآورده کردن مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها، تعیین میکند. استاندارد ایزو 26000 پیشنهاداتی را برای روشهای اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانهای مختلف شرکت ها، سازمان های غیردولتی، اتحادیه و … ارائه میدهد. به طور کلی انتظار میرود تا شرکتهایی که گواهینامه ISO 26000را دریافت کرده اند از نظر اخلاقی کاملا شفاف عمل کرده و به رفاه و سلامت جامعه کمک کنند.
“استاندارد ایزو 26000″با تعریف مسئولیت اجتماعی یک شرکت CSR که در سال 2001 توسط اتحادیه اروپا تدوین شده است، مطابقت دارد به همین دلیل در بسیاری از سازمانهای بزرگ و کوچک شناخته شده این استاندارد را بخشی اساسی از استراتژی CSR مینامند.

مزایای گواهینامه ایزو 26000

به گفته سازمان بین المللی ایزو، اجرای گواهینامه ایزو 26000 میتواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :

 • افزایش سود شرکت
 •  افزایش تعهد و بهره وری کارکنان
 •  ایجاد انگیزه در کارمندان برای انجام وظایف اجتماعی
 •  بازاریابی و مشارکت مشتری، از طریق بهبود شهرت برند
 •  جذب راحت تر منابع انسانی، کارگران، اعضا و مشتریان به کسب و کار

مدرک گواهینامه ایزو 26000 چیست ؟

همانطور که میدانیم، ایزو 26000 مجموعه ای از توصیه هایی میباشد که هدف آنها کمک به سازمانها برای بررسی و برنامه ریزی استراتژی های لازم برای اجرای صحیح مسئولیت اجتماعی است. بر خلاف دیگر استاندارد های سازمان ISO مانند استاندارد ایزو 20815 ، ایزو 3632 ، ایزو 20000 و … این استاندارد دارای مدرک نمیباشد و به افراد و سازمانها پس از اخذ آن هیچ گواهی ارائه نمیشود.

” هدف از دریافت گواهینامه ISO 26000 ” داشتن یک چارچوب برای بازتاب عمل است. این گفته بدان معناست که گواهی ایزو 26000 روشها و تعاریف و عمل به آنها را به سازمان ها ارائه میدهد اما اهداف خاصی که باید محقق شود را برای آن ها تایین نمیکند. همچنین شرایطی که برای دریافت این گواهینامه وجود دارد میتواند شما را برای دریافت گواهینامه های ایزو 14001 برای مدیریت محیط، ایزو 9001 برای مدیریت کیفیت یا ایزو 50001 یاری کند.

اهمیت گواهینامه ISO 26000

اهمیت گواهینامه ISO 26000″ امروزه مسئولیت اجتماعی به یک نگرانی عمده تبدیل شده است، زیرا فشارها از سوی مردم برای رفتارهای مسئولانه تر جامعه و رعایت استانداردهای اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل سازمانها در سراسر جهان باید اقداماتی را در جهت ارتقا عملکرد اجتماعی خود انجام دهند.
با دریافت گواهینامه ایزو 26000 میتوانید به مشتریان خود نشان دهید که در جهت توسعه پایدار محیط زیست حرکت میکنید و به این عمل احترام میگذارید. دریافت گواهینامه ایزو 26000 کمک میکند علاوه بر رساندن محصول و یا خدمات مورد نیاز مشتریان، به محیط زیست و پایداری آن نیز اهمیت دهید .با سیستم کاران همراه باشید تا شما را در این امر راهنمایی کنیم. ما از مشاوره و درخواست اولیه شما برای اخذ گواهینامه تا انتهای کار یعنی دریافت گواهینامه ایزو کنار شما هستیم.

صدور گواهینامه ایزو 26000

“صدور گواهینامه ایزو 26000″برای اخذ و صدور گواهینامه ایزو 26000 میتوانید همین حالا درخواست خود را با مجموعه سیستم کاران در جریان بگذارید. سیستم کاران نماینده و عامل سازمان ایزو در ایران میباشد که برای دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو میتوانید از خدمات این مجموعه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدرک ایزو 26000 می توانید همین حالا با کارشناسان سیستم کاران در تماس باشید. تیم حرفه ای و مجرب ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *