گواهینامه ایزو 14004

گواهینامه ایزو 14004

گواهینامه ایزو 14004 یا راهنمای ایزو 14004

“گواهینامه ایزو 14004” ماهیت گواهینامه دارید یا به عنوان یک راهنما از آن استفاده میشود؟ دستیابی به تعادل بین محیط زیست، جامعه و اقتصاد برای رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان ضروری تلقی می شود. توسعه پایدار هدفی است که با ایجاد تعادل بین 3رکن پایداری یعنی محیط زیست، جامعه و اقتصاد به دست میآید.

سازمان‌ ها، اعم از دولتی یا خصوصی، بزرگ یا کوچک، در اقتصادهای توسعه‌ یافته یا در حال ظهور، بر محیط‌ زیست تأثیر می‌گذارند و در عوض می‌توانند تحت تاثیر محیط قرار گیرند. درک روزافزونی وجود دارد که توسعه و رفاه انسانی منوط به حفظ و نگهداری منابع طبیعی است که تمام فعالیت ها و بهره وری انسانی به آن بستگی دارد. دستیابی به عملکرد زیست محیطی مناسب مستلزم تعهد سازمانی به یک رویکرد سیستماتیک و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت زیست محیطی است.
انتظارات اجتماعی نیاز به بهبود مدیریت منابع لازم برای حمایت از توسعه انسانی را از طریق کارایی بیشتر، شفافیت و مسئولیت پذیری برای همه سازمان ها تحریک می کند. فشارهای فزاینده ای بر محیط زیست وجود دارد، از تغییرات آب و هوایی، مصرف بیش از حد منابع و چالش های ناشی از تخریب اکو سیستم ها و از دست دادن تنوع زیستی است.

“گواهینامه ایزو 14004” راهنمایی هایی را برای یک سازمان در زمینه ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی قوی، معتبر و قابل اعتماد ارائه می دهد. راهنمایی ارائه شده برای سازمانی در نظر گرفته شده است که به دنبال مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود به شیوه ای سیستماتیک است که به ستون زیست محیطی پایداری کمک میکند.

عناصر و بند های موجود در این گواهینامه بین المللی به سازمان ها و شرکت ها در جهت رسیدن به نتایج ارزشمند برای محیط زیست، خود سازمان و اشخاص ذینفع کمک میکند. مطابق با خط مشی زیست محیطی سازمان، نتایج مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی عبارتند از:

  • افزایش عملکرد محیطی؛
  •  انجام تعهدات رعایت؛
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

راهنمایی که در “گواهینامه ایزو 14004” وجود دارد؛ میتواند به سازمان کمک کند تا عملکرد زیست محیطی خود را افزایش دهد و عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی را قادر می سازد تا در فرآیند تجاری اصلی آن ادغام شوند. توجه: در حالی که سیستم مدیریت زیست محیطی برای مدیریت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی در نظر گرفته نشده است، اما زمانی که سازمانی به دنبال پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیطی و ایمنی شغلی است، می توان این موارد را در نظر گرفت.

ISO14004 سندی است که میتوانداستاندارد ISO 14001 را برای پیاده سازی یک “سیستم مدیریت زیست محیطی” که معمولا EMS نامیده می شود، همراهی کند (برای جزئیات بیشتر در مورد استاندارد ISO 14001 و نحوه عملکرد آن، به ISO 14001 چیست؟ مراجعه کنید).گواهینامه ایزو 14004 برای ارائه راهنمایی و توصیه های عملی به هر سازمانی، صرف نظر از اندازه، در مورد راه هایی برای درک الزامات ISO14001 و اجرای موفقیت آمیزتر سیستم مدیریت زیست محیطی آنها طراحی شده است. این آخرین به روز رسانی در سال 2004 برای مطابقت با نسخه 2004 ISO 14001 بود.

برخلاف ISO 14001،ISO 14004 برای “صدور گواهینامه”، استفاده قانونی یا قراردادی در نظر گرفته نشده است. این بدان معنی است که شما نمی توانید سیستم مدیریت زیست محیطی خود را مطابق با ISO 14004 تأیید کنید (برای اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه به گواهینامه ISO 14001 مراجعه کنید).همچنین به این معنی است که استفاده از ISO 14004 به عنوان یک الزام قانونی یا قراردادی در نظر گرفته نشده است. با این حال، این استاندارد مرجع خوبی است که می‌توانید برای ایده‌ها و مثال‌های عملی در مورد چگونگی مؤثرتر و موفقیت‌ آمیزتر کردن اجرای ISO 14001 به آن مراجعه کنید.

 گواهینامه iso 14004

راهنمای مدیریت محیط زیست

ISO 14004 راهنمایی در مورد تمام تغییرات جدیدی که درISO 14001ایجاد شده است، ارائه میدهد. این تغییرات شامل پیوند نزدیک‌ تر “سیستم‌ های مدیریت زیست‌ محیطی” با سیستم‌ های مدیریت کسب‌ و کار و حصول اطمینان از مسئولیت‌ پذیری مدیریت ارشد برای بهبود عملکرد محیطی است.

ساختار سند ISO 14004

گواهینامه ایزو 14004 از بندهای قابل مقایسه با استاندارد الزامات ISO 14001 پیروی می کند. هدف ارائه راهنمایی و مشاوره عملی در مورد نحوه اجرای بهتر EMS مطابق با الزامات ISO 14001 است. استاندارد از ساختار بندهای زیر پیروی می کند:

بند 1:”محدوده تعریف می کند که این استاندارد راهنمایی هایی را برای استقرار، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی و هماهنگی با سایر سیستم های مدیریتی ارائه می دهد.”
بند 2:”ارجاعات هنجاری برای حفظ شماره بندی بند مانند ISO 14004:1996 گنجانده شده است. هیچ مرجع هنجاری ذکر نشده است.”
بند 3:”بخش اصطلاحات و تعاریف برخی از اصطلاحات استفاده شده در سند را تعریف می کند.”
بند 4:”عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی تنها عنوانی کلی برای بندهای 4.1 تا 4.6 است.”
بند 4.1:”صحبت های کلی در مورد مدل EMS، تعهد و رهبری مدیریت ارشد، تعیین محدوده EMS و بررسی اولیه محیطی. بخش راهنمای عملی برای مدل EMS و بررسی اولیه محیطی گنجانده شده است.”
بند 4.2:”این بند در گواهینامه ایزو 14004 سیاست زیست محیطی این عنصر استاندارد را توضیح می دهد و کمک عملی به ایجاد یک سیاست؛ به ویژه در مورد تعهد برای جلوگیری از آلودگی می کند.”
بند 4.3:”برنامه ریزی اطلاعات اضافی را برای مدیریت الزامات برنامه ریزی ISO 14001 فراهم می کند. شامل چندین بخش کمک عملی و راهنمایی کلی میباشد.”
بند 4.4:”پیاده سازی و بهره برداری مبتنی بر الزامات اجرا و بهره برداری در ISO 14001 برای ارائه کمک عملی در اجرای این الزامات است.”
بند 4.5:”بررسی عمیق‌تر می‌شود تا راهنمایی کلی برای اجرای الزامات بررسی ISO 14001 ارائه کند.”
بند 4.6:”بررسی مدیریت به ضرورت انجام بازبینی مدیریت بر اساس ISO 14001 عمیق‌ تر می‌شود و استفاده از آن را برای بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست‌ محیطی با چند مثال گسترش می‌دهد.”

مزایای EMS”

در سال 2013، ایزو یک نظرسنجی جهانی انجام داد که در مورد مزایای استفاده از ISO 14001 سؤال کرد. تقریباً 5000 شرکت کننده از 110 کشور پاسخ دادند و مزایای زیر را شناسایی کردند:

  • 75 درصد؛ افزایش برآوردن الزامات قانونی و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان
  • 60 درصد؛ افزایش تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان
  • 50 درصد؛ افزایش مدیریت کسب و کار، به ویژه برای برآوردن نیازهای ذینفعان، بهبود تصویر عمومی، دستیابی به اهداف استراتژیک و ادغام با سیستم های مدیریت کسب و کار
  • 60 درصد افزایش ارزش متوسط عملکرد زیست محیطی تامین کننده منطقه
  • 75 درصد؛ ایجاد مزیت رقابتی
  • 60 درصد ارزش ارائه سود مالی

به عنوان یک استاندارد راهنما، گواهینامه ایزو 14004 جدید می تواند به کسب و کارها در دستیابی به این مزایا کمک کند. در این مقاله تلاش کردیم شما را با مزایا و کاربرد گواهینامه ایزو 14004 یا بهتر است بگویم راهنمای 14004 آشنا کنیم. امیدواریم که مطالب و نکات ذکر شده برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *