دریافت ایزو 9001

دریافت ایزو 9001

دریافت ایزو 9001

ایزو 9001 یک استاندارد بین‌المللی است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می‌کند. اخذ ایزو 9001 نشان می‌دهد هر سازمان یا مجموعه، در ارائه مداوم محصولات و خدمات توانایی دارد و پیوسته به الزامات این استاندارد، نیازهای مشتری و شرایط مقررات متعهد است. بنابراین دریافت ایزو 9001 می‌تواند به سازمان‌ یا هر شرکتی در بهبود عملکرد، افزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه‌ها و رقابت‌پذیری کمک کند.
در این مقاله، قصد داریم به بررسی بیشتر مراحل دریافت ایزو 9001، مدارک مورد نیاز و هزینه صدور آن بپردازیم.
در صورتی که با استاندارد ایزو 9001 آشنایی ندارید یا قصد دارید به بررسی بیشتر زوایای این استاندارد بپردازید، ابتدا مقاله استاندارد ایزو 9001 را مطالعه نمایید.

مقاله مرتبط : ایزو 9001

مراحل دریافت ایزو 9001

برای دریافت ایزو 9001، هر سازمان‌ یا مجموعه نیاز است چند مرحله مشخص را طی کند. این مراحل به ترتیب زیر عبارتند از:
مطالعه استاندارد: در ابتدا، هر سازمان باید با الزامات استاندارد ایزو 9001 آشنا ‌شود و نقاط قوت و ضعف خود را نسبت به آن شناسایی ‌کند. سازمان می‌تواند از منابع مختلف برای یادگیری این استاندارد استفاده کند، از جمله کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی، سمینارها، وبسایت‌ها و مشاوران مختلف.

 • پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت: در این مرحله، سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت خود را براساس استاندارد ایزو 9001 طراحی و اجرا کند. این مرحله شامل تعریف سیاست و اهداف کیفی، تعیین فرآیندها و فعالیت‌های لازم، تخصیص منابع و مسئولیت‌ها، توسعه دستورالعمل‌ها و روش‌های کار، انجام بازبینی و بهبود پذیرش دائم است.
 • ارزشیابي داخلي: پس از پیاده‌سازی الزامات، سازمان باید سطح پایبندي به استاندارد ايزو 9001 را با استفاده از شيوه های مناسب (بطور مثال بازديدهای دوره اي) بسنجد. هدف از این کار تأييد كيفيت فعاليت‌های سيستم مديريت كيفيت و شناسائي نقاط قابل بهبود است.
 • درخواست صدور گواهینامه: حال سازمان نیاز دارد تا با یک مرجع صدور ایزو 9001 (ISO Certification Body) تماس گرفته و فرآيندي رسمي را برای دريافت گواهينامه آغاز كند. بنابراین لازم است مدارک مورد نیاز را به گروه صادر كننده ارائه دهد و زمان و مكان بازديد از سازمان را هماهنگ كند.
 • بازدید از سازمان: مرجع صدور ایزو 9001 ، با بازديدی که از سازمان انجام می‌دهد، اقدام به مطابقت و بررسی سيستم مديريت كيفيت سازمان با الزامات استاندارد ايزو 9001 می‌کند. بازديد كننده‌ها با مصاحبه با كاركنان، بررسی مستندات و موارد ثبت شده، مشاهده فعاليت‌های عملی و اجرای آزمون‌های لازم، نقاط قوت و ضعف سيستم مديريت كيفيت را شناسایی می‌کنند و گزارش خود را تهیه می‌نمایند.
 • صدور گواهینامه: در نهایت، مرجع صادر كننده گواهينامه براساس گزارش بازديد، تصميم خود را درباره صلاحيت سازمان برای اخذ ایزو 9001 اعلام می‌کند. اگر سازمان تمام الزامات استاندارد را برآورده کرده باشد، مرجع صادركننده، گواهي ایزو 9001 را به سازمان اعطاء می‌کند. در غیر این صورت، سازمان باید نقص‌های شناسایی شده را رفع کرده و دوباره درخواست صدور گواهینامه را اعلام کند.

مدارک اخذ ایزو 9001

مدارک مورد نیاز اخذ ایزو 9001

برای اخذ ایزو 9001، سازمان‌ باید مستندات زیر را تهیه و به مرجع صدور ایزو 9001 ارائه کند:

 • سیستم مستندات: سیستم کلی مستندات سیستم مدیریت کیفیت، شامل دستورالعمل کیفی، دستورالعمل‌های کار، فرآیندهای کلیدی و فعالیت‌های حمایتی، فرم‌های ثبت و دیگر مستندات لازم.
 • سطح پذیرش: استانداردهای پذیرش برای هر فعالیت، خروجی و نتیجۀ فعاليت‌های سيستم مديريت كيفيت.
 • برنامه بازبینی: برنامه‌ی دوره بازبینی دوره سيستم مديريت كيفيت، شامل هدف، زمانبندي، منابع و روش‌های بازبینی.
 • برآوردهای عملکرد: نشانگر‌ (indicators) عملکردي برای هر فعاليت، خروجي و نتيجه فعاليت‌های سيستم مديريت كيفيت، شامل روش‌های اندازه‌گیری، پایش، تحلیل و بهبود عملکرد.
 • گزارش‌های بازبینی: گزارش‌های بازبینی دوره سيستم مديريت كيفيت، شامل نتایج، یافته‌ها، نقص‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه‌ها.
 • گزارش‌های ارزیابی داخلی: گزارش‌های ارزیابی داخلی سيستم مديريت كيفيت، شامل برنامه بازدید، روش‌های ارزیابی، نتایج، یافته‌ها، نقص‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه‌ها.
 • گزارش‌های مشتری: گزارش‌های مربوط به رضایت و شکایات مشتریان، شامل روش‌های جمع‌آوری و پاسخگویی به بازخوردها، نتایج، یافته‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه‌ها.

هزینه دریافت ایزو 9001، بسته به شرایط پیاده‌سازی و حفظ سيستم مديريت كيفيت و توانایی و تجربه مشاور و یا مرجع صادرکننده می‌تواند متفاوت باشد. در واقع هزینه صدور ایزو 9001 بسته به فاکتورهای زیر می‌تواند تغییر کند:

 • هزینه آموزش: هزینه آموزش کارکنان و مدیران سازمان در مورد استاندارد ايزو 9001 و سيستم مديريت كيفيت. این هزینه بستگی به تعداد و سطح کارکنان، محتوا و زمان آموزش دارد.
 • هزینه مشاوره: هزینه استفاده از خدمات مشاوران خارجی برای راهنمایی و پشتیبانی در طراحی و اجرای سيستم مديريت كيفيت. این هزینه بستگی به تعداد و کیفیت مشاوران، حجم و پیچیدگی فعاليت‌های سازمان دارد.
 • هزینه مستندسازی: هزینه تولید و نگهداری مستندات سيستم مديريت كيفيت، شامل دستورالعمل کيفي، دستورالعمل‌های کار، فرآیندها و فعاليت‌های حمایتی، فرم‌های ثبت و دیگر مستندات. این هزینه بستگی به تعداد و حجم مستندات دارد.
 • هزینه بازبینی: هزینه انجام بازبینی دوره سيستم مديريت كيفيت، شامل منابع انسانی و فنّى لازم برای برنامه بازبینى. این هزین نیز بستگی به تعداد و وسعت بازبینی‌ها دارد.
 • هزینه ارزیابی داخلی: هزینه انجام ارزیابی داخلی سيستم مديريت كيفيت، شامل منابع انسانی و فنّى لازم برای برنامۀ ارزیابی. این هزینه نیز به تعداد و وسعت ارزیابی‌ها بستگی دارد.
 • هزینه صدور گواهینامه: هزینه‌ی پرداخت به مرجع صدور ایزو 9001 برای انجام بازديد از سازمان و صدور گواهي ايزو 9001. این هزینه در نهایت بستگی به انتخاب گروه صادركننده، حجم و پیچیدگی فعاليت‌های سازمان، مدت زمان و تعداد بازديدها دارد.
  بنابراین به طور کلی، هزینه اخذ ایزو 9001 برای هر سازمان بسته به شرایط ذکر شده متفاوت است و به عوامل مختلفی که توضیح داده شد بستگی دارد. با این حال، بهترین رویکرد برای استعلام دقیق‌تر هزینه صدور گواهینامه ایزو 9001، ارتباط با مراجع معتبر مشاوره و صدور این استاندارد است. البته درنر داشته باشید با توجه به مواردی که قبل‌تر توضیح داده شد، می‌توانید تصویر دقیق‌تری در تخمین و مقایسه هزینه‌های مراجع مختلف داشته باشید و مناسب‌ترین گزینه را برای اخذ ایزو 9001 انتخاب نمایید.

نتیجه‌گیری

برای دریافت ایزو 9001، ابتدا باید مراحل دریافت ایزو 9001 را طی کنید، پس مدارک اولیه مورد نیاز را تهیه و با مراجع مختلف برای دریافت ایزو 9001 مشورت و برآورد هزینه کنید. عوامل مختلفی که در هزینه‌ها نقش دارند و توضیح داده شد را در نظر داشته باشید و با توجه به آن اقدام به انتخاب گروه مشاور و صادرکننده استاندارد خود کنید. درصورتی که نیاز به مشاوره بیشتر و برآورد هزینه دقیقتر دارید، می‌توانید با مشاوران متخصص ما در سیستم کاران تماس گرفته و ابهامات خود را به سادگی مرتفع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *